Mr. Irene Dijkmans heeft, naast haar werkzaamheden als advocaat, sedert 2008 een zelfstandige bemiddelingspraktijk.

Zij is erkend bemiddelaar in familiale zaken en maakt deel uit van de federale bemiddelingscommissie. Mr. Dijkmans is eveneens plaatselijke ombudsvrouw bij de balie van Antwerpen en lid van de commissie ADR (alternative dispute resolution) bij de Orde van de Vlaamse Balie.

​​​

Waarom kiezen voor bemiddelen?

Bemiddeling is de goedkoopste, stabielste en kortste weg naar afspraken waarbij met ieders behoefte rekening gehouden wordt.

 

Bemiddeling als methode van preventie en oplossing van conflicten sluit aan  bij de wens van mensen om te blijven samenwerken ondanks hun verschillen. De bemiddelaar tracht als objectieve begeleider samen met de betrokken partijen tot een oplossing te komen om het geschil te beëindigen.

Het is evident dat een afspraak die op deze manier tussen partijen tot stand gekomen is beter wordt nageleefd dan een rechterlijke uitspraak dien een geschil eenzijdig beslecht.

 

De bemiddelaar waakt erover dat ieders wensen en behoeften op een gelijke basis aan bod komen.

Bij de advocaat bemiddelaar kan je terecht met al je juridische vragen, die je toelaten, in de mate dat je hier nood aan hebt, geïnformeerd de juiste keuzes te maken met aandacht voor ieders belangen en behoeftes.