IreneDijkmans_2.jpg

/Irene Dijkmans

Irene Dijkmans 

Mr. Dijkmans studeerde in 1980 met onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de KULeuven.

Zij behaalde een licentie notariaat en voltooide een gespecialiseerde postuniversitaire opleiding ‘Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening’. Daarna liep zij gelijktijdig stage aan de balie en in het notariaat. Zij is geaccrediteerd als advocaat-bemiddelaar in familiezaken en sedert het academiejaar 2005-2006 docent in de opleiding ‘Bemiddeling’ aan het Mediation Instituut Vlaanderen (“Mediv”).

Zij is plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Turnhout. Gezien haar gespecialiseerde opleidingen en met de knowhow die zij verwierf, legt zij zich vooral toe op het familierecht in ruime zin en beoefent zij verschillende onderdelen van het algemene burgerlijke recht (onroerend goed, contractenrecht, aanneming) en het stedenbouw- en ruimtelijke-ordeningsrecht.