top of page

PRIVACY VERKLARING

 

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming in voege.

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke met uw gegevens omgaan.

 

Wij verwerken de volgende gegevens:

Wij verwerken enkel uw gegevens die noodzakelijk zijn om u op een correcte manier bij te staan.

Dit kan gaan om gegevens zoals uw naam, een identificatienummer, adres of contactgegevens. Dit gaat echter eveneens over gegevens zoals uw vermogen of uw gezinssamenstelling.

Wij verwerken uw gegevens op een ruime manier. Dit betekent dat we deze gegevens ten alle tijde verzamelen, vastleggen, ordenen, bijwerken, wijzigen en raadplegen.

 

Wij doen dit met een specifiek doel en op wettelijke basis:

Wij doen dit enkel en alleen om u te kunnen bijstaan op de best mogelijke manier. U doet immers een beroep op ons voor het verlenen van advocatenprestaties.

U verstrekt zelf de gegevens aan ons, dan wel geeft u opdracht aan ons om bepaalde gegevens op te vragen (bijv. opzoeking rijksregister, opzoeking beslagberichten,…)

In bepaalde omstandigheden beschikken wij over informatie over u terwijl u geen cliënt bent. Dit is echter enkel en alleen om er informatie over u in een lopend dossier werd verstrekt of diende te worden aangevraagd.

Alleszins houden wij uw gegevens niet bij en worden uw gegevens gearchiveerd om na 5 jaar (de termijn voor beroepsaansprakelijkheid) uit het archief te verdwijnen.

 

U kan ten alle tijde op eenvoudige vraag uw gegevens consulteren, wijzigen of wissen.

U kan ten alle tijde uw gegevens consulteren, wijzigen of wissen, en dit op eenvoudig verzoek gericht aan info@solidu.be. U kan vragen om uw gegevens definitief te wissen of over te dagen aan een derde, dan wel een beperking van de verwerking ervan.

 

In bepaalde omstandigheden delen wij uw persoonsgegevens met derden.

Het is soms nodig voor de behartiging van uw belangen om persoonsgegevens  te delen met derden zoals notarissen, gerechtsdeurwaarders, boekhouders, revisoren of verzekeringsmaatschappijen. Wij zullen uw gegevens nooit met derden delen indien dit niet nodig is voor uw dossier.

Soms dienen we persoonsgegevens te verstrekken aan derden om deontologische redenen of andere wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld witwaswetgeving)

 

Wij doen een beroep op een specifieke advocatensoftware voor de verwerking van uw gegevens.

Voor de verwerking van uw gegevens doen we in hoofdzaak een beroep op een speciaal ontwikkelde advocatensoftware, hetzij KLEOS.

 

KLEOS is een software eigendom van WOLTERS KLUWER BELGIUM, Motstraat 30, 2800 Mechelen.

Onze werknemers en zelfstandige medewerkers werden eveneens duidelijk ingelicht omtrent het belang van uw persoonsgegevens.

 

INFORMATIE OVER HET KANTOOR

Wie zijn we?

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Senne Draulans en mr. Philippe Godelaine.  Mr. Draulans is aangesloten bij de balie van Antwerpen. Mr. Godelaine is aangesloten bij de balie van Limburg. Er zijn twee kantoren, m.n. enerzijds te 2440 Geel, Veerleseweg 2 / bus 1, en anderzijds te Diesterstraat 129, 3980 Tessenderlo.

 

Mr. Draulans en mr. Godelaine oefenen hun beroep uit in de vorm van een associatie, hetzij een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, en dit in de zin van het Reglement van de Orde van vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten. De zetel is gevestigd te 2440 Geel, Veerleseweg 2 / bus 1. Het ondernemings- en BTW nummer is BE0544967576.

 

U kan mr. Senne Draulans bereiken op senne@solidu.be.

U kan mr. Godelaine bereiken op philippe@solidu.be.

 

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Draulans en mr. Godelaine is verzekerd bij de NV AMLIN EUROPE via de Orde van de Vlaamse Balies. De beroepsaansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.

 

De dienstverlening en de prijzen

U kan bij ons kantoor terecht voor juridische dienstverlening in onder meer de volgende materies:

Familierecht, handelsrecht, strafrecht, verzekeringsrecht, administratief recht, huurgeschillen, eigendomsgeschillen.

 

Voor informatie of bij klachten

Indien u informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Draulans en mr. Godelaine bereiken via post op het hierboven vermelde (mail)adres via het telefoonnummer 014/86.90.65 of via het faxnummer 014/86.90.66.

 

Beroepsregels en gedragscodes

Mr. Draulans is aangesloten bij de balie van Antwerpen. Mr. Godelaine is aangesloten bij de balie van Limburg. Zij zijn als advocaten onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde. De belangrijkste elementen van deze reglementering kan u hier consulteren. https://www.advocaat.be/een-advocaat-raadplegen/wat-is-een-advocaat

Privacybeleid Solidu

Versie 0.1


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30.10.2023.
Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Solidu. U dient zich ervan bewust te zijn dat Solidu niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Solidu respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Solidu of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Solidu of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Solidu of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ““services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

bottom of page