top of page
Solidu Advocaten

De tarieven en erelonen worden steeds uitgebreid toegelicht bij een eerste consultatie. Een duidelijke ereloonovereenkomst wordt opgemaakt.

Het ereloon wordt onder meer berekend op basis van de complexiteit en de gevraagde deskundigheid, alsook op basis van de waarde en de urgentie van de zaak. Afhankelijk van deze elementen schommelt het uurtarief tussen € 135,00 en € 150,00 + btw (21%).

Voor organisaties en bedrijven kan een afspraak worden gemaakt over een forfaitair bedrag of abonnement.

 

In bepaalde gevallen kan er eveneens een afspraak gemaakt worden over een vaste prijs. Een vergoeding op basis van het “no cure no pay” beginsel is in België binnen de advocatuur niet toegelaten.

Naast het ereloon worden een aantal kosten aangerekend aan de cliënt zoals de gerechtskosten (bijvoorbeeld rolrechten en afschriften van vonnissen) en kantoorkosten (bijvoorbeeld verplaatsingskosten, parkeerkosten en verzendingskosten)

 

Een eerste geheel vrijblijvende consultatie waarbij uw zaak vanuit verschillende invalshoeken onder de loep wordt genomen, kost € 75,00 (BTW excl.).

bottom of page